تبلیغات در ارم بلاگ


» مگس ها Diptera

مگس ها Diptera

مگس ها گروه بزرگي از حشرات مي باشند كه در راسته دوبالان ( ديپترا ) و زيرراسته سيكلورافا يا موسكومورفا طبقه بندي مي شوند . اين حشرات داراي تنوع گونه اي زياد هستند و تا كنون حدود 150/000 گونه در 158 خانواده از آنها شناسايي و توصيف شده است. در اين بين تعداد 285 گونه از خانواده فانيده، 5000 گونه از خانواده موسيده، 1500 گونه از خانواده كاليفوريده و2500 گونه نيز از خانواده ساركوفاژيده مي باشند. مگس هاي حايز اهميت پزشكي كه اغلب مگس هاي آلوده Filth flies نيز ناميده مي شوند شامل گونه هايي از چهار خانواده موسيده، فانيده، كاليفوريده و ساركوفاژيده و برخي مگس هاي مشابه مي باشند. مگس ها حشرات روزفعال هستند كه اغلب در محيط انسان و پيرامون آن زيست ميكنند و به لحاظ نوع رفتار، تغذيه و قدرت پرواز و جابجايي سريع، عوامل بيماريزاي متعددي را بصورت مكانيكي به غذا و محيط زندگي انسان انتقال ميدهند . اين حشرات از طريق مكانيكي و بطور مستقيم و غيرمستقيم در انتقال بسياري از عوامل بيماريزا به انسان و بخصوص در فصول گرم سال نقش دارند. مگس ها از طريق پاها، موهاي بدن و ضمائم دهاني خود و يا مدفوع و استفراغ بر روي مواد غذايي، قادر هستند بيش از 100 نوع عوامل بيماريزاي ويروسي، باكتريايي و تك ياخته اي از قبيل فلج اطفال، تراخم، هپاتيت ها، كوكسيال بورنتي (عامل تب كيو)، شيگال، كلرا، سالمونال، ليستريا، انواع استرپتوكك ها و استافيلوكك ها، انتاميب و ژيارديا، نماتودها، تخم برخي از سستودها و بسياري از عوامل بيماريزا ديگر را به انسان منتقل نمايند، علاوه بر اين نوزاد يا لارو مگس ها نيز مي توانند با آلودگي بافت ها و اندام هاي بدن انسان و حيوانات ديگر باعث ايجاد بيماري مياز شوند. برخي از مگس ها نيز داراي توانايي گزش و خونخواري هستند كه از جمله آنها مي توان از مگس تسه تسه نام برد كه ناقل بيماري خواب (تريپانوزوميازيس آفريقايي) به انسان است. ساير مگس هاي نيش زن مانند مگس اصطبل (استموكسيس)، مگس هاي هيپوبوسيده و برخي ديگر در انتقال بيماريهاي دامي از جمله انواع تريپانوزوم ها و نيز انتقال هموپروتئوس به پرندگان نقش دارند.


نتیجه تصویری برای Diptera"نتیجه تصویری برای Filth flies"نتیجه تصویری برای Filth flies"
تبلیغات در ارم بلاگ
فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب
  گردشگری ارم بلاگ   |   لینک پرومکس   |   مشاور ایرانی در لندن   |   تور تفليس   |   فروش تجهیزات ویپ   |   خرید آنتی ویروس   |   تهران وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله