تبلیغات در ارم بلاگ


» عوامل بیماری‌زای مشترک گیاه و انسان

عوامل بیماری‌زای مشترک گیاه و انسان


بعضی بیمارگر های گیاهان تهدیدی جدی برای سلامت انسان نیز به شمار می روند. قارچ های بیمارگر گیاهی از جنس های Alternaria ، Aspergillus ، Bipolaris ، Cladosporium ، Claviceps، Fusarium ، Paecilomyces و Exserohilum و باکتری هایی از جنس های Burkholderia، Enterobacter ، Enterococcus ، Escherichia، Erwinia ،Pantoea، Pseudomonas، Salmonella، Serratia و Xanthomonas باعث بیماری های خطرناکی در انسان نیز می شوند. بیماری های ناشی از این ریزجانداران در گیاهان و انسان شرح داده شده اند و پ‍ژوهش های بیشتر برای شناسایی آن ها روی میوه و سبزی هایی که به صورت خام مصرف می شوند، پیشنهاد شده است.
فصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی، سال ششم شماره ۲ (پیاپی ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۶)  


تبلیغات در ارم بلاگ
فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب
  تور تفليس   |   فروش تجهیزات ویپ   |   گردشگری ارم بلاگ   |   لینک پرومکس   |   خرید آنتی ویروس   |   تهران وکیل   |   مشاور ایرانی در لندن  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله